ATU | Fokus: Citizen Science

1/3 time 16:00 - 20:00
Aarhus Universitet, Nobelsalen, bygning 1485, lokale 123. Jens Chr. Skous Vej, 8000 Aarhus C
Til ATU | Fokus: Citizen Science bliver du introduceret til Citizen Science, som kort fortalt er videnskabelige forskningsprojekter, hvor du som 'almindelige borger' inviteres til at hjælpe med at forske.

Citizen Science – Borgervidenskab

Projekter, hvor frivillige samarbejder med forskere om at besvare ægte, virkelig og relevante spørgsmål

Citizen Science er videnskabelige forskningsprojekter, hvor du som ‘almindelige borger’ inviteres til at hjælpe med at forske.

Citizen Science-forskningsprojekter kan være inden for flere forskellige videnskabelige emner, og som borger har du  mulighed for at engagere og involvere dig på forskellig vis og i forskellige niveauer inden for en række forskellige Citizen Sceince Forskningsprojekter.

Til dette seminar får I først et indblik i ‘videnskabeligt medborgerskab, i forskningsformidling og på, hvilken indvirkning forskning har i samfundet.

Herefter får I kendskab til Citizen Science som forskningsmetode, og efter pausen vil I kunne møde en række forskellige forskningsprojekter, der netop gør brug af Citizen Science som metode til at kvalificere den respektive forskning og til at sikre relevansen.

De forskellige forskningsprojekter vil udover at fortælle om forskningen give mulighed for, at I som ATU’ere kan engagere jer på forskellig vis i deres forskellige projekter.

Måske er der nogle af jer, der gerne vil være med til at indsamle naturvidenskabelige data, andre vil måske gerne være med til at interviewe informanter i et samfundsvidenskabeligt projekt og andre igen har måske lyst til at være med til at udarbejde forskningsspørgsmålene til et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, og endnu andre drømmer måske allerede nu om at være så meget med i et forskningsprojekt, at I er med til at skrive de videnskabelige artikler på baggrund af dataindsamling og den videnskabelige analyse.

Program

16.00: Velkomst v/Anne Harrits, ATU Midt

16.05: Involvering i et Citizen Science projekt – hvad har det betydet? v/Kristian Dahlmann Odderhede

16.15: Videnskabeligt medborgerskab og ‘research impact’ v/Kristian Hvidtfeldt
Videnskab er en vigtig del af det moderne samfund. Videnskab bidrager til vækst og velfærd, og videnskabelig viden danner grundlag for beslutninger på personligt og politisk plan.
Alle samfundsborgere har derfor både rettigheder og pligter i forhold til videnskaben, men der er forskellige måder at forholde sig til ideen om et videnskabeligt medborgerskab.
Jeg sætter fokus på tre former for videnskabeligt medborgerskab, henholdsvis det dannende, det dialogiske og det deltagende.

16.35: Citizen Science som forskningsmetode og demokratisk dannelse v/Gitte Kragh
Citizen science er mange ting og kan mange ting. Det hjælper videnskaben inden for mange forskellige felter; fra biologi, fysik og klimaforskning til arkæologi, sprog og medicin. Samtidigt bidrager citizen science til demokratiseringen af videnskab. Såkaldte ’almindelige mennesker’ (ikke-forskere) kan deltage i videnskabelige projekter og derved både bidrage til og påvirke projektet samt selv få videnskabelig indsigt. 

16.55: Pause + fordeling

17.00: Citizen Science – præsentation af forskningsprojekter – runde 1

17.40: Pause + sandwich

18.10: Citizen Science – præsentation af forskningsprojekter – runde 2

18.50: Pause + fordeling

19.00: Citizen Science – præsentation af forskningsprojekter – runde 3

19.40: Pause

19.45: Fælles opsamling og hvad nu?

20.00: Tak for i dag

Forskningsprojekter, I kan møde på dagen:

Citizen Science 1: InformPack v/Geraldine N Vasquez Pergolesi

Citizen Science 2: Unge sunde lunger. En europæisk citizen science ungdomskonkurrence. DivAirCity v/Søren Lundgård Jørgensen, ITK CityLab, Aarhus Kommune
Som en del af det europæiske forskning- og innovationsprojekt DivAirCity, inviteres unge til at bidrage med deres løsninger på hvordan byens rum udvikles, så negative sundhedseffekter af luftforurening reduceres blandt unge. Løsninger skal designes og præsenteres i hold af 2-10 deltagere med en tilknyttet vejleder over 18 år. Som en del af designprocessen skal deltagerne ud i eet af to områder af Aarhus midtby, hvor luftforureningen er særlig høj og undersøge hvordan unge lever livet her, analysere muligheder og beskrive naturbaserede løsninger, som bygger på den konkrete undersøgelse og analyse. 

Den europæiske vinder af konkurrencen bliver tilbudt at præsentere løsningen for Europa Kommission i Bruxelles.

Citizen Science 3: Wikepedia as Citizen Science v/Diogo Pereira Henriques, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

Citizen Sciene 4: Crea: CreaVision v/Janet Rafner og Jacob ShersonCenter for Hybrid Ingelligence, Aarhus Universitet

Citizen Science 5: AURORA v/Zhe Zhang, Department of Mechanical and Production Engineering – Fluids and Energy, Aarhus Universitet

Citizen Science 6: FEMale v/Liv Juul Nielsen, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Made by Hjemmesider.dK