ATU | Fokus: Fra SRP/SSO/SOP til populærvidenskabelig artikel

Systime
22/4 kl. 16.00-19.00
6/5 kl. 16.00-19.00
Forlaget Systime, Sonnesgade 11, 8000 Aarhus C
Fra akademisk viden til formidling – få udgivet din SRP eller SOP som artikel på Forlaget Systime

Den 22. april og den 6. maj afholder ATU | Fokus to på hinanden følgende workshops i samarbejde med Forlaget Systime.

Forløbet henvender sig til gymnasie- og HF-elever, der har skrevet en større skriftlig opgave, og som ønsker at formidle den viden, de har frembragt, i en populærvidenskabelig artikel, som Forlaget Systime udgiver i iBogen ATU-artikler – talentfulde unge skriver.

De to workshops giver en enestående mulighed for at få hjælp af både en videnskabsjournalist og en forlagsredaktør til at omskrive en større skriftlig opgave til en kortere artikel. I vil få gode formidlingsredskaber og gode tip til, hvordan I skriver en artikel, der kan udgives, og som andre kan få inspiration af at læse.

De to workshops afholdes på Forlaget Systimes redaktion i det centrale Aarhus. På den måde får I et indblik i jobbet som forlagsredaktør og i samarbejdet mellem forlag og forfatter.

Forløbet afholdes i samarbejde med videnskabsjournalist Kasper Mikael Jacek og redaktør ved Systime Niels Randbo Back, som vil deltage i begge workshops og forestå undervisningen.

Om ATU-artikler:
ATU-artikler er en elevhenvendt iBog, hvor gymnasieelever har omskrevet deres store skriftlige opgaver til mindre artikler. Håbet er, at elever på ungdomsuddannelserne kan bruge bogen som inspiration, når de skal vælge fag og emne i forbindelse med deres SRP, SSO eller SOP.

Artiklerne i iBogen går på tværs af fag og metoder, men de kredser alle om et klart afgrænset emne. På den måde viser artiklerne, hvordan et emne kan belyses fra forskellige faglige vinkler og metoder. Artiklerne publiceres løbende i iBogen, og er frit tilgængelige for alle.

Made by Hjemmesider.dK