ATU | Fokus: Mundtligt boost i spansk

3/4 kl. 15.15-17.00
10/4 kl. 15.15-17.00
17/4 kl. 15.15-17.00
24/4 kl. 15.15-17.00
8/5 kl. 15.15-17.00
Aarhus Katedralskole, Skolegyde 1, 8000 Aarhus C
ATU | Fokus: Mundtligt boost i spansk er for dig, der gerne vil blive bedre til at kommunikere mundtligt på spansk.

HABLA ESPAÑOL – Boost dit mundtlige spansk på 5 uger

Forløbet består af 5 undervisningsgange. I løbet af forløbet vil vi arbejde med dine mundtlige kompetencer, og du vil opleve, at du bliver i stand til at kommunikere bedre på spansk. Vi vil med udgangspunkt i samtalen som kommunikationsform arbejde med forskellige kommunikationsstrategier, som kan hjælpe dig til at deltage i en mundtlig samtale på spansk om forskellige hverdagsrelaterede emner. 

Til hver gang vil du opleve, at du kommer til at snakke meget spansk – både i par og i grupper – og du vil også opleve, at underviseren gennem positiv feedback vil udfordre dig til at sige mest muligt og opfordre dig til aktiv, mundtlig deltagelse. Der vil til hver undervisningsgang være en lille lektie, som består i at øve sig på ordforråd i fx Quizlet til forskellige temaer.

Forløbets faglige niveau er primært rettet mod 3.g’ere.

1: La primera clase: Hablar de si mismo (at tale om sig selv)
Introduktion til kurset og til metoden for timerne. Temaer for øvelserne og samtalerne er eleverne selv.

2: La segunda clase: Hablar de los medios sociales (at tale om sociale medier)

Introduktion til samtalestrategier. Temaer for øvelserne og samtalerne er sociale medier.

3: La tercera clase: Hablar de amor y relaciones (at tale om kærlighed og generelle relationer)

Fortsat introduktion til samtalestrategier, herunder kompenserende kommunikationsstrategier. Temaet for øvelserne og samtalerne er kærlighed og parforhold.

4: La cuarta clase: Hablar de viajes y encuentros culturales (at tale om rejser og kulturmøder)

Fortsat introduktion til samtale- og kommunikationsstrategier. Temaet er rejser og kulturmøder.

5: La quinta clase: hablar del interior y del exterior del ser humano (at tale om menneskets indre og ydre)

Opsamlende lektion der inkluderer alle de gennemgåede strategier. Temaet er menneskets ydre og indre.

Made by Hjemmesider.dK